Brama Novoferm z fotokomórką ?

 


Dlaczego warto posiadać fotokomórkę w bramie segmentowej?

Fotokomórka to urządzenie podnoszące bezpieczeństwo korzystania z bramy garażowej. Istnieje różny sposób jej montowania w zależności od typu i rodzaju zastosowanych sprężyn. Fotokomórkę montujemy w ościeżnicy w przypadku sprężyn skrętnych lub poza nią w przypadku sprężyn naciągowych.
My rekomendujemy montaż fotokomórki w świetle bramy. Dlaczego ?

Takie umiejscowienie fotokomórki jest bezpieczniejsze bo unieruchamia bramę dokładnie w momencie, gdy przeszkoda (np.dziecko, zabawka, pies czy kot) znajdzie się w zasięgu pola, które fotokomórka zabezpiecza.
Dodatkowo fotokomórki, które nie są montowane w ościeżnicy, zazwyczaj wymagają ingerencji w elewację budynku co wiąże się z koniecznością wiercenia otworów, którymi poprowadzone zostaną przewody.

W bramach Novoferm ze sprężynami skrętnymi fotokomórka jest montowana w ościeżnicy, podnosi to efektywność działania zabezpieczenia, tym samym bezpieczeństwo korzystania z bramy. W bramach Novoferm ze sprężynami naciągowymi fotokomórki montowane są na specjalnych uchwytach montażowych, jednak nadal wewnątrz garażu. Oba rozwiązania powodują że fotokomórka jest zabezpieczona przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi (np. śnieg, grad, ulewny deszcz), które mogłyby zakłócić prawidłową pracę fotokomórki, a tym samym całej bram.

Sprawdź jak to działa


https://youtu.be/NGEEmiwBMcY


Notatnik podręczny