Program Czyste Powietrze

Od września 2018 roku ruszył zapowiadany projekt rządowego programu „Czyste powietrze", w którym możemy starać się o bezzwrotne dotacje oraz niskoprocentowe pożyczki na termomodernizację domu i wymianę pieca grzewczego. Zgodnie z informacjami WFOŚiGW z programu mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku, a także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.

Jednym z przedsięwzięć na, które możemy uzyskać dotację bądź pożyczkę jest wymiana okien fasadowych, drzwi tarasowych lub okien dachowych a także powierzchni przezroczystych oraz nieotwieralnych. Nowe okna pozwolą na mniejsze straty ciepła oraz uzyskanie lepszej izolacji cieplnej co wpłynie znacząco na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany wynosi do 700 zł na 1 m2 powierzchni okna.

Uzyskanie finansowego wsparcia na zakup oraz montaż okien jest możliwe w wypadku spełnienia kryteriów:

 • fabrycznie nowe okna
 • okna dopuszczone do obrotu
 • okna muszą posiadać deklarację zgodności
 • instrukcja w języku polskim oraz pisemna gwarancja producenta/wykonawcy.
 • okna muszą spełniać wymogi określone w warunkach technicznych, które będą obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. (współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/(m2K)).

„Firma Oknoplast w swojej ofercie posiada obecnie 3 systemy profili spełniające wszystkie powyższe warunki. Mamy dla Państwa do wyboru system trzy uszczelkowy Winergetic Premium, Winergetic Standard oraz Koncept Evo z pakietem 3 szybowym 4Xglass. ”

Wysokość wsparcia dotacyjnego będzie uzależniona od wysokości dochodu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 7000zł, natomiast maksymalne koszty od których liczona będziee dotacja to 53tys. złotych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz garażowej.
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W przypadku nowo budowanych domów do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie:

 • zakup i montaż węzłów cieplnych
 • zakup i montaż kotłów na paliwo stałe
 • zakup i montaż systemów ogrzewania elektrycznego
 • zakup i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych oraz pomp ciepła

Progi dotacji w programie Czyste Powietrze:

 • do 600 zł/os. - dotacja do 90%, pożyczka: uzupełnienie do wartości dotacji: 10% pozostałe koszty kwalifikowane: do 100%
 • 601-800 zł/os. – dotacja do 80%, pożyczka: uzupełnienie do wartości dotacji: 20% pozostałe koszty kwalifikowane: do 100%
 • 801- 1000 zł/os. – dotacja do 70%, pożyczka: uzupełnienie do wartości dotacji: 30% pozostałe koszty kwalifikowane: do 100%
 • 1001 – 1200 zł/os. dotacja do 60%, pożyczka: uzupełnienie do wartości dotacji: 40% pozostałe koszty kwalifikowane: do 100%
 • 1201-1400 zł/os. – dotacja do 50%, pożyczka: uzupełnienie do wartości dotacji: 50% pozostałe koszty kwalifikowane: do 100%
 • 1401 -1600 zł/os. - dotacja do 40%, pożyczka: uzupełnienie do wartości dotacji: 60% pozostałe koszty kwalifikowane: do 100%
 • powyżej 1600 zł*/os. - dotacja do 10%, pożyczka: uzupełnienie do wartości dotacji: 90% pozostałe koszty kwalifikowane: do 100%

„* od 2019r. dotacja zawierająca ulgę podatkową”

Wysokość dotacji w programie Czyste Powietrze jest uzależniana od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskującego liczonym zgodnie z metodą opisaną w instrukcji do wypełniania wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu Rodzina 500 plus.

Terminy:

 • Realizacja programu: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Gdzie i jak uzyskać dotację w programie „Czyste powietrze”?

  Dotacje będą udzielane za pośrednictwem 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) strona www, właściwych dla adresu budynku mieszkalnego.


Notatnik podręczny