Dlaczego szyby w oknach parują od zewnątrz

Parowanie szyb od strony zewnętrznej, to naturalne okresowe zjawisko fizyczne występujące w takich porach roku, gdzie możliwe staje się, iż temperatura powierzchni szyby zewnętrznej jest niższa od temperatury otaczającego powietrza zewnętrznego. Z reguły występuje w okresie późnej wiosny i lata, gdy nie korzystamy już z ogrzewania w pomieszczeniach. Przyczyną tego procesu powierzchniowej kondensacji pary wodnej jest zjawisko wzajemnego oddziaływania różnic temperatur oraz wilgotności powietrza. Szyby parują po stronie zewnętrznej ponieważ temperatura powierzchni zewnętrznej szyby jest niższa od temperatury powietrza, z którym się styka oraz niższa w określonych warunkach od temperatury punktu rosy.

Parowanie szyb zewnętrznych koncentruje się zwykle lub zaczyna od środkowej części szyby zespolonej, odwrotnie niż w przypadku parowania szyb od wewnątrz, co ma związek z faktem, że w tym miejscu przenikalność cieplna pakietu jest najniższa. Podobnie, jak w przypadku parowania szyb po stronie wewnętrznej, tak i parowanie szyb po stronie zewnętrznej nie jest wadą okna, bądź wadą szyby. Można wręcz powiedzieć, że irytujące zjawisko parowania szyb po stronie zewnętrznej jest dowodem potwierdzającym ich należytą, jakość w zakresie przenikalności cieplnej. konkurencji

Istotną rolę dla występowania zjawiska parowania okien od zewnątrz odgrywają warunki atmosferyczne, z którymi styka się okno, na przykład kierunek i siła wiatru albo pozycja względem położenia słońca. Zdarza się, że dwa okna sąsiadujące na jednej elewacji zachowują się całkowicie różnie w pozornie takich samych warunkach, jedno jest zaparowane po stronie zewnętrznej, drugie jest wolne od kondensatu pary wodnej. Dlaczego tak się dzieje?

Właśnie dlatego, że każde z nich może być poddane nieco innym oddziaływaniom wiatru i słońca, co powoduje, że temperatura powierzchni szyb jest zróżnicowana, czasem wystarczy 0,1°C, by zjawisko wystąpiło lub nie wystąpiło, chociaż użytkownikom trudno w to uwierzyć, szczególnie tym, którzy nabywali swoje okna, jako produkt najwyższej jakości w zakresie przenikalności cieplnej. Cóż im można powiedzieć? Wasze okna są naprawdę doskonałe, ale nawet najwyższa jakość okien nie wpływa na działanie praw fizyki.