Gwarancja na okna

Co i jak z gwarancją na okna?

Inwestycja w nowe okna to zazwyczaj wydatek rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto zatem zadbać nie tylko o wybór dobrej jakości stolarki otworowej, ale także upewnić się, że wraz z zakupem otrzymamy gwarancję. Tylko na podstawie tego dokumentu będziemy mogli  zareklamować okna w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad czy usterek. Co zatem powinniśmy wiedzieć o gwarancji?


Gwarancja to pisemne zapewnienie producenta o jakości towaru, określające postępowanie w razie ujawnienia się wad produktu. Za naprawę usterek lub wymianę produktu na wolny od wad odpowiada najczęściej producent wyrobu, ale może to być również jego sprzedawca. – Warto wiedzieć, że gwarancja nie jest wymogiem, a więc klient nie może jej żądać. Jednak w przypadku rzetelnych producentów, którzy dbają o jakość swoich wyrobów jest ona standardem – mówi Przemysław Serwin z OKNOPLAST.

Przy zakupie okien należy dowiedzieć się, czego dotyczy gwarancja. Może obejmować ona całe okno lub tylko poszczególne jego elementy, na przykład: profil, szybę lub okucia. Oczywiście najlepiej wybierać tych producentów, którzy oferują gwarancję na cały produkt.

Okres gwarancji ustalany jest indywidualnie przez każdego producenta. Nie istnieją żadne odgórne przepisy, które regulowałyby tę kwestię. – Warto zwrócić uwagę na fakt, że okres gwarancji na poszczególne elementy może różnić się od siebie – na przykład gwarancja na profil to 5 lat, a na całe okno – 3. Z tego względu, przed zakupem należy zawsze zapoznać się z zapisami karty gwarancyjnej, która powinna być dołączona do produktu – tłumaczy Przemysław Serwin z OKNOPLAST. 

Gwarancja... tylko na piśmie

Aby móc ubiegać się o swoje prawa w ramach gwarancji, musi być ona udzielona na piśmie. Taki dokument, aby był ważny, powinien posiadać pieczątkę, podpis i datę sprzedaży lub wykonania usługi. W karcie gwarancyjnej muszą ponadto być określone wszelkie warunki wykonywania gwarancji. Mowa tu o okresie jej obowiązywania, obowiązkach producenta, ale także i użytkownika produktu. – Gwarancja nie obejmuje zazwyczaj usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania okna. Jeśli więc na przykład samodzielnie zamontujemy na ramie okna roletę, która naruszy jej konstrukcję, producent nie uwzględni takiej usterki w ramach gwarancji  -  wyjaśnia Przemysław Serwin z OKNOPLAST. Przy zakupie okien warto zatem domagać się także instrukcji ich użytkowania.

Dodatkowe informacje, które powinny być zawarte w karcie gwarancyjnej to: parametry techniczne okna (między innymi: właściwości izolacyjne, akustyczne i statyczne okna), a także informacja, czy produkt jest znakowany symbolem CE (deklaracja zgodności z określonymi normami Unii Europejskiej).

Ważny odpowiedni montaż

Warunkiem skorzystania z gwarancji na okna jest zazwyczaj ich prawidłowy montaż, przeprowadzony przez przeszkoloną ekipę. Powinien być on wykonany ściśle według wskazań producenta, przy zachowaniu rygorystycznych norm i instrukcji. Wykwalifikowana ekipa zadba jednak nie tylko o udany montaż okien, ale również udzieli informacji na temat prawidłowej konserwacji i praw konsumenta wynikających z karty gwarancyjnej. Warto pamiętać, że odpowiedni montaż jest również kluczowy dla właściwego funkcjonowania stolarki otworowej. Nawet najwyższej jakości produkty nie spełnią swojej funkcji, jeśli zostaną błędnie zainstalowane – mówi Przemysław Serwin z OKNOPLAST.   


 

 

Notatnik podręczny